Triedy učiteľa Želmíra Lichnerová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S1 1974/1975 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky