Absolventi v šk. roku 1974/1975, trieda IV.S1

spať na výber triedy
1. Albrecht Rudolf
2. Bednarovičová Malvína
3. Bogdaňová Dagmar
4. Bogdaňová Jiřina
5. Fekete Anton
6. Ferenczy Ján
7. Darina Štangová r. Forgáčová
8. Gajdár Peter
9. Haluza Viktor
10. Hamran Cyprián
11. Harvišová Katarína
12. Horský Martin
13. Ivaničová Alena
14. Jakubec Miroslav
15. Klačanský Milan
16. Kosorín Ján
17. Kováčová Alžbeta
18. Križan Viliam
19. Linka Arnošt
20. Mader Jozef
21. Matisková Danka
22. Mikuš Ivan
23. Morong Ján
24. Morovič František
25. Németh Juraj
26. Novák Vojtech
27. Pekarovič Emil
28. Peklová Anežka
29. Pobiecky Drahoš
30. Poláček Jozef
31. Popovič Štefan
32. Práznovský Anton
33. Ralbovský Milan
34. Sivko Ján
35. Tóth Michal
36. Válka Miroslav
37. Volner Karol
38. Vrtiel Pavo
39. Vyskočová Daniela
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním