Absolventi v šk. roku 1970/1971, trieda IV.S1

spať na výber triedy
1. Baculák Jozef
2. Baláž Stanislav
3. Balga Jozef
4. Boďo Pavol
5. Borák Ján
6. Boris Mikuláš
7. Borovský Hieronym
8. Bučko Peter
9. Čimo Peter
10. Čóka Peter
11. Čulen Marián
12. Dej Miroslav
13. Dodok František
14. Erdélyi Elemír
15. Gajdoš Július
16. Gála Vladimír
17. Haššo Ján
18. Horáčková Júlia
19. Javorka Imrich
20. Kočička Dušan
21. Kadár Dušan
22. Karika Ladislav
23. Kir Igor
24. Klimo Karol
25. Kochta Emil
26. Koiš Róbert
27. Komendová Eva
28. Kováč Peter
29. Lacký Ladislav
30. Laktiš Pavol
31. Lupták Jozef
32. Mandák Juraj
33. Marczel František
34. Martinka Gejza
35. Naštický Milan
36. Oišovský Pavol
37. Pálka Ján
38. Poláková Viera
39. Rajna Arpád
40. Reindl Rudolf
41. Suchoň Miroslav
42. Szalay Marián
43. Šidlíková Marta
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním