Absolventi v šk. roku 1970/1971, trieda V.eS

spať na výber triedy
1. Adámik Jozef
2. Albertovič Milan
3. Bori František
4. Búš Milan
5. Bogyáy Jozef
6. Čallák Jozef
7. Dučaj Vladimír
8. Dvorská Helena
9. Farbula Anton
10. Hrabinský Rudolf
11. Kišoň Karol
12. Krajčovič Richard
13. Lukáč Dušan
14. Mašura Štefan
15. Mikolášik František
16. Muránsky Jozef
17. Ondrejka Antón
18. Patejdl Vaclav
19. Petrík Ľudovít
20. Rudavský Jozef
21. Smatana Ľubomír
22. Vachálek František
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním