Triedy učiteľa Libuša Čulenová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S2 1970/1971 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV. 1975/1976 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia