Absolventi v šk. roku 1986/1987, trieda IV.B

spať na výber triedy
1. Adamko Jozef
2. Balko Andrej
3. Branka Róbert
4. Bartál Ján
5. Brestovalský Ivan
6. Bukviš Miroslav
7. Cucor Igor
8. Čukašová Ingrid
9. Fedorcová Andrea
10. Fekete Viliam
11. Gašparík Richard
12. Hajtman Pavel
13. Haluš Peter
14. Harčányiová Zuzana
15. Havala Rastislav
16. Chudý Peter
17. Jamnický Peter
18. Janíčková Eva
19. Koláriková Iveta
20. Krišš Alexander
21. Križan Marián
22. Kurucová Alena
23. Lúč Jozef
24. Masaryk Martin
25. Némethy Marián
26. Poláková Júlia
27. Rouder Jozef
28. Rumanová Miroslava
29. Scholz Martin
30. Skýpalová Eva
31. Strnadová Romana
32. Šarmír Vladimír
33. Šavel Miroslav
34. Šuchoven Branislav
35. Tomo Miroslav
36. Valentová Zuzana
37. Žibritovský Alexander
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním