Triedy učiteľa Ing. Anton Šutovský

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S1 1978/1979 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky