Absolventi v šk. roku 1978/1979, trieda V.eS

spať na výber triedy
1. Bartek Milan
2. Bíro Ján
3. Bittner Ján
4. Bittner Vasil
5. Brigant Stanislav
6. Ceténi Marián
7. Dinka Anton
8. Dinka Ján
9. Ďurďovičová Oľga
10. Fabian Milan
11. Fitz Juraj
12. Glasa Štefan
13. Horváth Štefan
14. Chvalný Ivan
15. Jadroň Rudolf
16. Kadlečíková Helena
17. Kmeťko Štefan
18. Kostolný Miroslav
19. Krúpa Zdeno
20. Kupčík Karol
21. Ležovič Ladislav
22. Masár Arnold
23. Matúš Pavol
24. Mezei Henrik
25. Minarovič Jozef
26. Mlynek Marián
27. Molnárová Emília Gurská r.
28. Németh Alexander
29. Ozogány Pavel
30. Pácek Kornel
31. Pisarčík Ján
32. Potreský Ján
33. Rajček Daniel
34. Sabo Juraj
35. Sivák Juraj
36. Soják Štefan
37. Struhár Dušan
38. Strušková Božena Špotáková r.
39. Štofko Stanislav
40. Wolf Štefan
41. Zábrodský Milan
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním