Absolventi v šk. roku 1981/1982, trieda V.dS1

spať na výber triedy
1. Bača Viliam
2. Bánóczay František
3. Benyó František
4. Drábek Václav
5. Filip Rudolf
6. Fráter Ľudovít
7. Haverová Klára
8. Hazlinger Jozef
9. Janota Milan
10. Juliny Pavel
11. Kováč Emil
12. Križan Jaroslav
13. Majerčík Vladimír
14. Matula Augustín
15. Michalička Milan
16. Suchányi Mikuláš
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním