Triedy učiteľa Ing. Anikó Töröková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.C 1990/1991 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky