Triedy učiteľa Mgr. Štefan Tvrdý

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.B 1990/1991 Elektronické a oznamovacie zariadenia