Triedy učiteľa PaedDr. Martina Sandanusová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.D 2004/2005 Oznamovacia technika