Triedy učiteľa Mgr. Božena Škarpíšková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.B 1996/1997 Oznamovacia technika