Ročníky v šk. roku 2010/2011

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Ing. Blažena Čonková Elektrotechnika
IV.B Ing. Marian Beniak Elektrotechnika
IV.C Mgr. Soňa Mináriková Elektrotechnika
IV.D Ing. Ivan Jelemenský Elektrotechnika