Triedy učiteľa Ing. Blažena Čonková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.A 2010/2011 Elektrotechnika