Absolventi v šk. roku 1989/1990, trieda IV.A

spať na výber triedy
1. Čapičík Miloš
2. Duban Ľubomír
3. Duman František
4. Fačkovec Peter
5. Galbo Štefan
6. Godáň Ladislav
7. Grús Pavol
8. Karovič Milivoj
9. Konečná Katarína
10. Kráľovič Pavol
11. Peterský Marián
12. Práger Marián
13. Pšenko Jozef
14. Stacho Juraj
15. Šimo Vladimír
16. Pálková Ľubica
17. Zváč Jozef
18. Adamčák Andrej
19. Bínová Nadežda
20. Csáder Tibor
21. Červenková Daniela
22. Ginzeri Michal
23. Hlubocká Dana
24. Ikrényiová Daniela
25. Jánošíková Dana
26. Jurkovič Richard
27. Kollárová Katarína
28. Kosterec Milan
29. Kovács Jozef
30. Kuklišová Andrea
31. Lechtová Ľudomila
32. Lenková Anna
33. Macek Anton
34. Mihály Martin
35. Mucsková Monika
36. Patlevič Tadeus
37. Radimáková Dáša
38. Repka Roman
39. Stankovits Peter
40. Szabová Monika
41. Široký Robert
42. Štubniak Svetozár
43. Zongorová Katarína
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním