Absolventi v šk. roku 1989/1990, trieda IV.AD

spať na výber triedy
1. Čapičík Miloš
2. Duban Ľubomír
3. Duman František
4. Fačkovec Peter
5. Galbo Štefan
6. Godáň Ladislav
7. Grús Pavol
8. Karovič Milivoj
9. Konečná Katarína
10. Kráľovič Pavol
11. Peterský Marián
12. Práger Marián
13. Pšenko Jozef
14. Stacho Juraj
15. Šimo Vladimír
16. Pálková Ľubica
17. Zváč Jozef
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním