Absolventi v šk. roku 1982/1983, trieda V.dS1

spať na výber triedy
1. Benkovič Lukáš
2. Demovič Peter
3. Dubecký Zdenko
4. Gašpar Milan
5. Kočiško Ivan
6. Kozár Jaroslav
7. Krotil Václav
8. Kubatka František
9. Laták Richard
10. Ostríž Ján
11. Martiš Ján
12. Papánek Ľubomír
13. Podola Ľubomír
14. Szulányi Tibor
15. Štefčík Štefan
16. Virgovič Štefan
17. Vívoda Jozef
18. Vnuk Jozef
19. Žatko Gabriel
20. Benczy Imrich
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním