Absolventi v šk. roku 1983/1984, trieda V.dS1

spať na výber triedy
1. Bartek Ján
2. Belohorec Oto
3. Bučo Ľubomír
4. Čech Ľubomír
5. Havlík Vojtech
6. Kasana Eduard
7. Krchňavý Jaroslav
8. Kurtulik Juraj
9. Ollé Stanislav
10. Peschlová Eva
11. Polák Fridrich
12. Sajan Miloslav
13. Smolinský František
14. Stranovský Milan
15. Škula Pavol
16. Špaček Jozef
17. Šuran Dominik
18. Zahorec Milan
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním