Absolventi v šk. roku 1969/1970, trieda IV.M1

spať na výber triedy
1. Bluška Pavol
2. Bohúň Milan
3. Čermák Tibor
4. Čurilla Ondrej
5. Drusa Marcel
6. Ďurišová Anna
7. Forman Bohumír
8. Gula Marian
9. Holba Zdenek
10. Holeša Peter
11. Jajcaj Gregor
12. Juráš Peter
13. Klempa Dušan
14. Kohút František
15. Kováč Pavel
16. Korytár Jozef
17. Krištofič Cyril
18. Krivošík Miloslav
19. Kružlík Karol
20. Kysel Štefan
21. Macejka Anton
22. Macháč Mirko
23. Mifkovič Stanislav
24. Mihály Miroslav
25. Michalec Gabriel
26. Müller Jaroslav
27. Nagy Milan
28. Náhlik Emil
29. Podoba František
30. Prokeš Vladimír
31. Ralbovská Eva
32. Slezák Peter
33. Schillerová Dagmar
34. Stegenová Oľga
35. Vagaský Igor
36. Vaňatková Božena
37. Vrchovský Vladimír
38. Židek Július
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním