Absolventi v šk. roku 1975/1976, trieda V.dO

spať na výber triedy
1. Biliková Anna Velická r.
2. Brna Anton
3. Červenák Štefan
4. Dobrodenka Pavol
5. Dvorský Milan
6. Durajová Katarína
7. Ďurikovič Stanislav
8. Ferančík Vladimír
9. Fuják Ivan
10. Gálik Dušan
11. Hrica Kamil
12. Jenis Miroslav
13. Keleší Ľubomír
14. Kolarovič Emil
15. Koník Ladislav
16. Kozár Karol
17. Kúdela Marek
18. Kukan Viliam
19. Majdan Ján
20. Matlovič Miroslav
21. Medek Július
22. Mitas Jozef
23. Murín Justín
24. Plško František
25. Poláček Ľudovít
26. Slováček Ladislav
27. Sokolovský Jaroslav
28. Šteffek Marián
29. Tonhauser Anton
30. Trojan Ján
31. Varga Július
32. Ivaško Juraj
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním