Triedy učiteľa Anna Boďová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S1 1975/1976 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.O2 1979/1980 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia