Absolventi v šk. roku 1979/1980, trieda IV.O2

spať na výber triedy
1. Bajkai Gabriel
2. Benkovský Peter
3. Budaj Michal
4. Čambalíková Elena
5. Čapkovič Kamil
6. Derzsi Mikuláš
7. Gaži Kamil
8. Halúz Dušan
9. Hanuska Ivan
10. Hodálová Viera
11. Hodálová Štefánia
12. Kovačovič Peter
13. Kuzma Juraj
14. Macko Ľubomír
15. Magula Ľubomír
16. Mráz Jaroslav
17. Nagy Marián
18. Navratek Ivan
19. Panák Milan
20. Papp Vladimír
21. Podhradský Tibor
22. Poláček Jaroslav
23. Reindl Jaroslav
24. Servický Mikuláš
25. Sobota Peter
26. Štefunko Ivan
27. Tornyaiová Mária
28. Trochta Ivan
29. Valentová Vlasta
30. Velebná Magdaléna
31. Vikukelová Ľudmila
32. Zalesňáková Elena
33. Zorkóczy Tibor
34. Žák Jozef
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním