Absolventi v šk. roku 1975/1976, trieda IV.M2

spať na výber triedy
1. Adamcová Oľga
2. Balážiková Ľubica
3. Belicová Daniela
4. Bieleková Angelika
5. Ferjancová Dagmar
6. Gáborová Oľga
7. Gramblička Igor
8. Holúbek Jozef
9. Hrúzová Bibiana
10. Chromiaková Mária
11. Ivanovičová Viera
12. Koupilová Viera
13. Kaváčová Júlia
14. Kozmonová Anna
15. Krupanská Rozália
16. Kunská Erika
17. Lančaričová Ľubica
18. Macejáková Alžbeta
19. Maršalková Dagmar
20. Matisková Eva
21. Matlovičová Anna
22. Matulová Mária
23. Mazáňová Eleonóra
24. Nehanská Antónia
25. Nezvedová Danica
26. Petrášovičová Elena
27. Priehradná Beata
28. r.Godišová Gabriela Rošková
29. Šíma Peter
30. Širočka Anton
31. Valachová Eva
32. Valentová Jana
33. Vanihelová Viera
34. Vavrinec Michal
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním