Triedy učiteľa Ing. Mária Tesárová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
V.dO 1975/1976 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia