Absolventi v šk. roku 1979/1980, trieda V.dS

spať na výber triedy
1. Belica Milan
2. Beško Marian
3. Danác Michal
4. Danek Jaroslav
5. Ducko Ján
6. Gašparovič Milan
7. Hanák Ondrej
8. Hoffmann Ladislav
9. Hornák Jozef
10. Kašák Vladimír
11. Koprla Milan
12. Koza Tibor
13. Mrva Ján
14. Rablanský Ján
15. Sečkár Miroslav
16. Sliva Viktor
17. Surovič Ivan
18. Sviček Peter
19. Šunec Ján
20. Šútora Štefan
21. Truchlý František
22. Urminský Eduard
23. Vančo Bystrík
24. Vávra Jozef
25. Vavrinkovič Ladislav
26. Vavro Ľuboš
27. Hatina Jozef
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním