Absolventi v šk. roku 1969/1970, trieda V.dE1

spať na výber triedy
1. Bartoš Štefan
2. Biscontini Tibor
3. Dallemule Milan
4. Gregor Jozef
5. Guštafíková Elena
6. Horváth Dušan
7. Jonáš Jozef
8. Jurák Miroslav
9. Kovář Jaroslav
10. Krajč Pavel
11. Kučera Milan
12. Mócik Igor
13. Mokoš Vojtech
14. Paška Miroslav
15. Radzo Štefan
16. Stránský Peter
17. Svánovský Jozef
18. Štiavnický Jozef
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním