Absolventi v šk. roku 1969/1970, trieda V.dE2

spať na výber triedy
1. Barbíriková Mária
2. Belošic Rudolf
3. Bugnits Alexander
4. Dolinay Ján
5. Gažovič Dušan
6. Havel Jozef
7. Kárnik Vladimír
8. Kráľovič Jozef
9. Kríž Peter
10. Kvetan Juraj
11. Medlen Jozef
12. Mojžič Milan
13. Mošková Erika
14. Paško Igor
15. Sloboda Augustín
16. Saga Ladislav
17. Svoboda Jaroslav
18. Turinič Marián
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním