Absolventi v šk. roku 1969/1970, trieda III.AkdS

spať na výber triedy
1. Bohunská Viera
2. Bomba Štefan
3. Buchel Miroslav
4. Dostál Jozef
5. Gútai Karol
6. Holba Juraj
7. Kalinová Tatiana
8. Kelemen Ladislav
9. Kiripolský Stanislav
10. Kubala Vojtech
11. Kubán Marcel
12. Lajcha Vít
13. Marek Ján
14. Ostatník Alojz
15. Rader Michal
16. Stanislav Ján
17. Súkeník Ivan
18. Tkáč Pavol
19. Závodská Zdena
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním