Triedy učiteľa Ing. František Šatan

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
V.dE2 1969/1970 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky