Absolventi v šk. roku 1969/1970, trieda IV.S

spať na výber triedy
1. Banský Peter
2. Bilka Gerhard
3. Čellár Michal
4. Daňo Miroslav
5. Drobný Ján
6. Duplinský Marián
7. Foltár Mikuláš
8. Halička Jozef
9. Hallo František
10. Hlocký Miroslav
11. Hudcovič Marian
12. Ivičič Miroslav
13. Jančár Karol
14. Jakubíková Anna
15. Kaluža Emil
16. Krásnohorská Aurélia
17. Krištofovič Milan
18. Mazák Miroslav
19. Novák Peter
20. Ostrčil Jaroslav
21. Paľko Ján
22. Papánek Jozef
23. Princ Jaroslav
24. Skalský Slavko
25. Smažáková Hedviga
26. Szem Jozef
27. Šišolák Jozef
28. Štaudinger Jozef
29. Urbanič Pavol
30. Valúbek Marian
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním