Triedy učiteľa Božena Škarpíšková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S2 1971/1972 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky