Absolventi v šk. roku 1976/1977, trieda IV.O2

spať na výber triedy
1. Bálint Peter
2. Cikhart Karol
3. Dianová Jana
4. Fajnor Miroslav
5. Ferenčák Pavel
6. Gaál Ivan
7. Gregorovič Miloš
8. Horváth Ľudovít
9. Horváthová Katarína
10. Hudecová Eulália
11. Hulmíková Oľga
12. Ivičič Igor
13. Jarolín Miroslav
14. Ježo Jur
15. Katrinec Augustín
16. Koczka Stefan
17. Kopecký Ladislav
18. Krumpál Pavol
19. Kvasnica Milan
20. Ležanský Róbert
21. Majtánová Viera
22. Martiško Igor
23. Mihálová Jarmila
24. Michalík Jozef
25. Milošovič Miloš
26. Miškolci Štefan
27. Németh Štefan
28. Pešková Jaroslava
29. Pikalová Eva
30. Podmaník Miloš
31. Sabayová Milada
32. Stúpalová Jarmila
33. Szabó Ján
34. Šimek Branislav
35. Šuhajdová Tatiana
36. Tatarová Veronika
37. Tománek Jozef
38. Urbanič František
39. Vaľko Karol
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním