Absolventi v šk. roku 1985/1986, trieda IV.O1

spať na výber triedy
1. Baka Gabriel
2. Bažant Ivan
3. Bihúň Štefan
4. Cák Milan
5. Cigáň Rastislav
6. Černý Milan
7. Feiler Pavol
8. Gálik Milan
9. Gašparík Peter
10. Godó Ladislav
11. Gregorička Milan
12. Horváthová Zuzana
13. Hudák Rastislav
14. Ištok Roman
15. Iván Peter
16. Kešjar Ľubomír
17. Koišová Katarína
18. Kondrla Jozef
19. Kopný Miroslav
20. Kubičková Dana
21. Lennerová Mária
22. Mercalíková Marcela
23. Mareková Edita
24. Mikovičová Beata
25. Náhlik Peter
26. Pecko Ladislav
27. Prieložný Braňo
28. Salajková Dana
29. Schwarz Milan
30. Ševčík Libor
31. Šimoničová Viera
32. Šujanský Juraj
33. Tatarová Martina
34. Tomašeková Viera
35. Tóth Rastislav
36. Turanská Marta
37. Uhrecký Ján
38. Wieger Jaroslav
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním