Triedy učiteľa Peter Snadík

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S1 1985/1986 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky