Triedy učiteľa Ing. Eva Tomišková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
II.Ab 1964/1965 Meracia a riadiaca technika
V.eO 1964/1965 Oznamovacia elektrotechnika
IV.M2 1966/1967 Meracia a automatizačná technika