Absolventi v šk. roku 1966/1967, trieda IV.M2

spať na výber triedy
1. Bachratý Stanislav
2. Baran Marián
3. Basanda Roman
4. Bieliková Anna
5. Bizub Milan
6. Bočkay Peter
7. Bulla František
8. Dobrík Jozef
9. Farbula Róbert
10. Hlinková Sidónia
11. Horňák Milan
12. Chudý Jozef
13. Jánošík Ratibor
14. Juhás Jozef
15. Juhás Milan
16. Košári Andrej
17. Kozakovič Rudolf
18. Kurhajec Róbert
19. Lauermannová Margita
20. Lipovská Viera
21. Motyková Margaréta
22. Mozoláková Lívia
23. Opálek Marián
24. Parizková Magdaléna
25. Perutka František
26. Režný Ľubomír
27. Szabó Zoltán
28. Sandtner František
29. Slabey Július
30. Slaná Emília
31. Sperák Vladimír
32. Svoboda Milan
33. Špeťko Anton
34. Šteffel Peter
35. Valašík Milan
36. Vaško Ľubomír
37. Vojtek Ľudovít
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním