Absolventi v šk. roku 1963/1964, trieda V.vE

spať na výber triedy
1. Berčák Ján
2. Bokroš Tomáš
3. Čechovič Anaklét
4. Červenka Karol
5. Dominák Igor
6. Gerža Ján
7. Gula Karol
8. Kinder Rudo
9. Krajčír Gerhard
10. Krigler František
11. Michal Ján
12. Nemček Viktor
13. Nemček Milan
14. Németh Imrich
15. Muravský Pavel
16. Palla Jaroslav
17. Parízek Jozef
18. Plaštiak Milan
19. Polák Anton
20. Rumpel Cyril
21. Scholz Walter
22. Štovíček František
23. Sviteková Viera
24. Šeliga Ján
25. Šilík Jaroslav
26. Takáč Štefan
27. Wittek Ľudo
28. Žilavý Ján
29. Verdonič Pavol
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním