Absolventi v šk. roku 1966/1967, trieda IV.S2

spať na výber triedy
1. Búcor Rudolf
2. Čahoj Jozef
3. Čermák Peter
4. Džupa Juraj
5. Garay Peter
6. Hajka Jozef
7. Hodulík Štefan
8. Hudák Peter
9. Hyža Rudolf
10. Jahelka Rudolf
11. Janošík Milan
12. Klimáček Milan
13. Kozempel Milan
14. Levársky Stanislav
15. Lipták Marián
16. Máder Igor
17. Mach Karol
18. Makovíny Ján
19. Malovec Jozef
20. Malý Slavomír
21. Maťašovský Roman
22. Mrva Dušan
23. Nebus Ladislav
24. Oravec Juraj
25. Púčik Anton
26. Ružanský Pavol
27. Silný Štefan
28. Smrtič Miroslav
29. Strieška Ľubomír
30. Svierčik Tibor
31. Škarítka Dušan
32. Švec František
33. Tomašovičová Jarmila
34. Tresťanský Štefan
35. Valent Ivan
36. Vavrík Vladimír
37. Eva Vidová
38. Zalibera Ján
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním