Absolventi v šk. roku 1962/1963, trieda IV.E2

spať na výber triedy
1. Ábel Ivan
2. Antal Jarolím
3. Beliš Peter
4. Berka Dušan
5. Blau Pavol
6. Boháč Michal
7. Bruoth Fedor
8. Budzeľ Alojz
9. Červenka Václav
10. Dopjera Jozef
11. Drábik Jozef
12. Ďuriš Ľudovít
13. Golovkov Ladislav
14. Honz Vojtech
15. Horka Marian
16. Hrica Marcel
17. Janečka Stanislav
18. Kasan Štefan
19. Koubek Ján
20. Kováč Vladimír
21. Kubányi Jozef
22. Lackovič Ladislav
23. Marian
24. Ludvig
25. Makoš Dušan
26. Maľata Milan
27. Mičušík Igor
28. Miškovič Ladislav
29. Mozolík Ladislav
30. Nagy Alexander
31. Néma Viliam
32. Neuwirthová Katarína
33. Ondrejka Stanislav
34. Poláková Lívia
35. Rehák František
36. Rist Jozef
37. Szépová Daniela
38. Šmátrala Stanislav
39. Tóth Ján
40. Trcka Július
41. Vačko Vladimír
42. Vach Jozef
43. Vašeková Anna
44. Vlček Ladislav
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním