Absolventi v šk. roku 1961/1962, trieda IV.E2

spať na výber triedy
1. Balog Milan
2. Borba Ladislav
3. Bydžovský Ján
4. Cichý Miroslav
5. Falk Stanislav
6. Feiler Pavol
7. Gryllus Teodor Ján
8. Gogola Marián
9. Hanzlík Ján
10. Hinca Vladimír
11. Hodosy Tibor
12. Chorváth Juraj
13. Chvíľa František
14. Jančura Jozef
15. Koša Milan
16. Krkoška Rastislav
17. Križan Vladimír
18. Krajčovič Igor
19. Kopačka Emil
20. Lago Miroslav
21. Lunter Cyril
22. Lučanský Jozef
23. Madžunkov Dimiter
24. Mifkovič Peter
25. Molnár Anton
26. Mráz Viliam
27. Nerad Marian
28. Pavella Ján
29. Petrovský Pavel
30. Dikulíková Terézia
31. Roháčik Milan
32. Slaný Ivan
33. Slávik Karol
34. Smolíková Dana
35. Sopúšek Ivan
36. Šuňal Anton
37. Šiška Emil
38. Tichý Ivan
39. Tóth Jozef
40. Tóth Silvester
41. Urbánek Ján
42. Varga Gustáv
43. Vrábel Stanislav
44. Zaklai Koloman
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním