Triedy učiteľa Ing. Jozef Cigán

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.E1 1951/1952 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.E 1952/1953 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.A 1953/1954 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.D 1954/1955 Stavba a prevádzka tepelných energetických zariadení
IV.C 1955/1956 Projektovanie, stavba a prevádzka vodných strojov a prístrojov
IV.V 1956/1957 Projektovanie, stavba a prevádzka vodných strojov a prístrojov
IV.E3 1958/1959 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.vS 1959/1960 Stavba elektrických strojov a prístrojov
IV.E 1960/1961 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.E1 1961/1962 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.E1 1962/1963 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
III.AkeE 1962/1963 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.E1 1963/1964 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.E1 1965/1966 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.E2 1966/1967 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie