Ročníky v šk. roku 1951/1952

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.E1 Ing. Jozef Cigán Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.E2 Václav Melichar Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.e Ing. Hubert Meluzín Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky