Triedy učiteľa Václav Melichar

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.E2 1951/1952 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky