Triedy učiteľa Ing. Hubert Meluzín

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.e 1951/1952 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.e 1952/1953 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky