Absolventi v šk. roku 1952/1953, trieda IV.e

spať na výber triedy
1. Bartha Július
2. Boba František
3. Brozman Ladislav
4. Daranský Rudolf
5. Haluška Jozef
6. Hlaváč Pavol
7. Hrbáček Michal
8. Chrenko Viliam
9. Jakabovič Rudilof
10. Kováčik Jozef
11. Krajč Ján
12. Lašo Stanislav
13. Lazár Karol
14. Lendvay Pavol
15. Mieres Ján
16. Orság František
17. Pollák Ján
18. Potecký Jozef
19. Puna František
20. Ragan Emil
21. Ruman Jozef
22. Sedláček Štefan
23. Sitár Ervín
24. Staník Pavol
25. Škoda Ján
26. Švec Jozef
27. Trgiňa Ignác
28. Utíkal Vojtech
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním