Ročníky v šk. roku 1952/1953

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.E Ing. Jozef Cigán Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.e Ing. Hubert Meluzín Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky