Absolventi v šk. roku 1951/1952, trieda IV.e

spať na výber triedy
1. Balhárek Viliam
2. Jamrich Štefan
3. Korman Milan
4. Kováčik Štefan
5. Leporis Mikuláš
6. Minjárik Michal
7. Mužík Otto
8. Pišek Štefan
9. Sedláček Milan
10. Staník Peter
11. Svoboda Jaromír
12. Šafár Bedrich
13. Šoltýs Jaroslav
14. Tomovčík Bartolomej
15. Vavrík Alojz
16. Vráblik Augustín
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním