Absolventi v šk. roku 1951/1952, trieda IV.E1

spať na výber triedy
1. Botka Viliam
2. Búci Milan
3. Cagalinec Bartolomej
4. Gavorová Zora
5. Had Vladimír
6. Chrkavý Ladislav
7. Juráš Jozef
8. Kostelník Stanislav
9. Križan Ján
10. Lokaj Jozef
11. Lovas Anton
12. Vojtech Maťuš
13. Riedl Leonard
14. Sládek Ján
15. Slaninka Fridolín
16. Smižík Štefan
17. Štefko Ladislav
18. Mičkár Anton Tamáši
19. Vacula Anton
20. Veiss Július
21. Würfl Miroslav
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním