Ročníky v šk. roku 1953/1954

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Ing. Jozef Cigán Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.B Ing. Štefan Ondrejička Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.C Ing. Ján Dulla Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie